Algemene informatie en risico-acceptatie

Beste deelnemer aan een paardencoach sessie bij Claudia’s Paardencoaching.


Ik heb een aantal belangrijke punten ten aanzien van de Paardencoaching sessie op een rijtje gezet.

Lees onderstaande informatie goed door zodat je goed voorbereid op de afspraak verschijnt en je kennis hebt genomen van de bijbehorende risico’s van het omgaan met paarden.

Voorbereiding en kledingadvies:

Tijdens de sessieen is het essentieel dat deelnemers voldoende warme outdoor kleding en stevig schoeisel dragen.

Het grootste deel van de Paardencoaching sessie vindt buiten plaats.

Dus denk bij regenachtig/koud weer aan:

 • Regenjas

 • Warme waterdichte laarzen

 • Warme/regenjas

Bij zomers weer:

 • In verband met de muggen en dazen toch een lange broek

 • Pet en zonnebril

 • Smeer je in met zonnebrand

 • Draag liever geen rokken, jurkjes, sjaaltjes of lange oorbellen omdat dit al speels en onderzoekend gedrag bij paarden uitlokt, wat mogelijk niet zo prettig is.

 • Houd er rekening mee dat de kleding vuil wordt door de zanderige ondergrond en het contact met de paarden.

 • Open schoenen zoals teenslippers of sandalen zijn niet toegestaan en deelnemers die deze dragen kunnen helaas niet meedoen met de Paardencoaching sessie vanwege de mogelijkheid dat het paard per ongeluk op de voet trapt.

Bij individuele Paardencoaching sessie is het handig om jezelf al voor te bereiden, naar welke

vraag/thema/doelstelling wil jij samen met de paarden en de paardencoach kijken tijdens de sessie? Dit

mag je alvast voor jezelf formuleren.

Paardencoaching en/of Workshops bij Claudia's paardencoaching zijn gericht op deelnemers die fysiek en psychisch voldoende sterk en veerkrachtig zijn om na een sessie zelfstandig verder te gaan.

Neem bij twijfel vooraf contact op, zodat we samen een inschatting kunnen maken. Mocht je in

begeleiding zijn bij een therapeut, psycholoog etcetera meldt dit van tevoren.

Deze professional is bij individuele trajecten overigens ook welkom om een sessie bij te wonen. Vermeld

ook graag van tevoren of je stemmings-/emotie beïnvloedende medicijnen of supplementen (zoals

bijvoorbeeld antidepressiva of ritalin inneemt). Dit kan de reactie van de paarden beïnvloeden en hiermee de sessie.


Algemeen en risico-acceptatie:

Tijdens de sessies, workshops en opleiding zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

Geef zelf duidelijk aan wanneer je je niet prettig of niet veilig voelt of waar je behoefte aan hebt.

Ik wil je graag van dienst zijn echter het is belangrijk dat je zelf je grenzen en wensen aangeeft.

Opdrachtgever en/of deelnemer is bekend dat eventueel letsel veroorzaakt door of tijdens

de sessies voor eigen risico zijn. Hier kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid bij Claudia’s Paardencoaching voor worden weggelegd.

Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Claudia's paardencoaching voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.

Vooraf, tijdens en na een sessie kunnen deelnemers altijd informatie inwinnen of overleggen.

Opdrachtgever en/of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het

omgaan met paarden.

Deelnemers dienen zich bewust te zijn van en accepteren het risico wat voortvloeit uit de omgang met

het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid.


Paarden zijn vluchtdieren en kunnen schrikken tijdens een sessie.

 • Ze kunnen onverwachte bewegingen/sprongen maken en daardoor ze deelnemers per ongeluk omver lopen, trappen of bijten. Deze risico’s met paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie

 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Aanwijzingen van de locatie verantwoordelijke worden altijd nageleefd.

 • Claudia's paardencoaching sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

 • Het meenemen van een eigen hond of paard is niet toegestaan, dit in verband met de veiligheid van de andere dieren en deelnemers op het terrein.

 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop of opleiding verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.


Vertrouwelijkheid

Alle informatie die je geeft is vertrouwelijk. Ik zal in geen geval jouw informatie doorgeven aan anderen. Wel kan ik geanonimiseerd jouw situatie bespreken met anderen.


Wijze van betalen

Betaling is achteraf aan de sessie liefst contant gepast of met een betaalverzoek. Bij tijdige afmelding, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de sessie, wordt er in overleg een andere datum afgesproken.